fifthplay componenten

Bewegingsdetector

Een bewegingsdetector om bewegingen te registreren wanneer je niet thuis bent.

Rookdetector

Een rookdetector voor een tijdige opsporing van vuur en/of rook.

CO- & CO2-detector

Een CO- & CO2-detector om schommelingen in monoxide- (verstikkingsbedreiging) en dioxideconcentraties (luchtkwaliteit) in je huis te detecteren.

Waterdetector

Een waterdetector die je kan installeren in risicozones en die jou onmiddellijk op de hoogte brengt van grote lekken.